Stora Risten Fisk AB är certifierade enligt IP Livsmedel, MSC och även medlem av Närfiskat.

Stora Risten Fisk AB är även certifierade enligt Aquaculture Stewardship Council (ASC) från och med 2016-04-13.

Stora Risten Fisk AB har Egenkontroll och Ledningssystem för livsmedelssäkerhet samt kvalitetssäkring som bygger på standarden ISO 22000:2005

Stora Risten Fisk AB's anställda är försäkrade i Fora och företaget är medlem i LI.